Υπηρεσίες Ομίλου

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ SECURITY

Υπηρεσίες ασφάλειας

ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΕΥΝΩΝ

Ανώνυμοι Ερευνητές

ΤΟΜΕΑΣ V.I.P ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

V.I.P. Μεταφορές

ΤΟΜΕΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Εκπαίδευση Στελεχών

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Cyclades Air Transfer

ΤΟΜΕΑΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ

Εμπιστευτικοί καθαρισμοί

ΤΟΜΕΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Ηλεκτρονικά Συστήματα Ασφαλείας

ΤΟΜΕΑΣ REAL ESTATE

Real Estate