Υπηρεσίες Ασφάλειας

 

Υπηρεσίες Φύλαξης κάθε χώρου

Κατάλληλα εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό αναλαμβάνει την προστασία χώρων προκειμένου να διασφαλίσει την ακεραιότητα της εγκατάστασης, του προσωπικού,αλλά και των επισκεπτών του αντιστοίχου χώρου. Σχετικά με το προσωπικό της Delta Force δίνεται μεγάλη σημασία στην εκπαίδευση και συνεχή ετοιμότητα του, γιατί σε αυτό στηρίζεται η ασφάλεια των πελατών της. Με τη συνεχή αύξηση της εγκληματικότητας, η παρουσία ενός έμπειρου προσωπικού ασφαλείας σε κτίρια και εγκαταστάσεις με μεγάλη προσέλευση κοινού έχει γίνει απαραίτητη ,καθώς είναι ανασταλτικός παράγοντας για οποιασδήποτε μορφής τρομοκρατικής ενέργειας .

Οι χώροι που προστατεύονται από την Delta Force μέσω του προσωπικού ασφαλείας της είναι πολλοί και παραθέτονται μερικοί παρακάτω:

• Αεροδρομίων και Αεροπορικών εταιριώνLOGO-SMALL
• Επιχειρήσεις και γραφεία
• Λιμενικών εγκαταστάσεων
• Βιομηχανικών και εργοστασιακών εγκαταστάσεων
• Εμπορικές αλυσίδες καταστημάτων, εμπορικά κέντρα
• Δημόσιες υπηρεσίες
• Εκθέσεις , Συνέδρια συναυλίες, και κάθε είδους εκδηλώσεις κτλ.
• Αθλητικών εγκαταστάσεων
• Αποθήκες
• Χώροι στάθμευσης
• κατοικιών
• Νοσοκομεία και ιδρύματα
• καταστήματα τραπεζών
• Φύλαξη ξενοδοχείων
• εκπαιδευτικών κέντρων
• Φύλαξη Πρεσβειών
• Σχολεία
• Οικισμούς και συγκροτήματα σπιτιών
• Μαρίνες και ιχθυόσκαλες
• Φυλάξεις σκαφών
• Ασφάλεια πλοίων
• Πολυκατοικίες

Επανδρωμένες Υπηρεσίες Φύλαξης (Patrol)

Υπηρεσία Προληπτικών Ελέγχων

Η Delta Force Security, πρωτοπόρος στις υπηρεσίες Mobile Patrol, διαθέτει δίκτυο ανταπόκρισης για όλο το λεκανοπέδιο, με άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό και σύμμαχο την τελευταία τεχνολογία με βάση την οποία είναι επανδρωμένα τα περιπολικά του στόλου μας (GPS, SATELITE, LAPTOPS κλπ).
Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποστέλλει ασυρματοφόρο περιπολικό όχημα, πλήρως εξοπλισμένο και επανδρωμένο µε ένστολο υπάλληλο του, ο οποίος θα ελέγχει πλήρως την ασφάλεια του χώρου καθημερινά, σε τυχαία χρονικά διαστήματα, ανά νύκτα και πάντα µε διαφορετικό κάθε φορά δρομολόγιο για λόγους ασφαλείας. Η αποστολή του περιπολικού για έλεγχο ασφαλείας του χώρου, έχει ως σκοπό:
• Την επιτόπια άφιξη του περιπολικού στο οίκημα, σε χρονικές στιγμές που επιλέγει το επιχειρησιακό τμήμα της εταιρίας

• Τη διενέργεια εξωτερικής έρευνας, προς ανεύρεση ενδείξεων διάρρηξης. Σε περίπτωση εντόπισης τέτοιων ενδείξεων, αποστολή του είναι η άμεση ενημέρωση της Αστυνομίας και του συνδρομητή και εν συνεχεία η προσπάθεια αποτροπής του διαπιστωθέντος κινδύνου, µε τις ενέργειες εκείνες που κατά την κρίση του υπαλλήλου είναι οι πλέον ενδεδειγμένες. Σε κάθε περίπτωση, συντάσσεται έγγραφη αναφορά σε ειδικό έντυπο, το οποίο παραμένει στο κατάστημα για την ενημέρωση του συνδρομητή, ενώ το Κέντρο Λήψης Σημάτων Συναγερμού πληροφορεί τον συνδρομητή, για κάθε σχετική ερώτηση του, οποιαδήποτε στιγμή.

Οι περιπολίες διαμορφώνονται, ανάλογα με τις απαιτήσεις του πελάτη, με φυσικά ή ηλεκτρονικά ελεγχόμενο τρόπο της παροχής των υπηρεσιών μας.

24ωρο Κέντρο Διαχείρισης Σημάτων Συναγερμού

Delta Force Security διαθέτει υπερσύγχρονο Κέντρο Λήψεως & Επεξεργασίας Σημάτων Συναγερμού & Εικόνας, με συστήματα ευρωπαϊκών προδιαγραφών που εξασφαλίζουν υψηλή διαθεσιμότητα υπηρεσιών, ασφάλεια δεδομένων, ταχύτατη απόκριση και εξυπηρέτηση, μέσα από τους πλέον σύγχρονους τρόπους μετάδοσης.

Το Κέντρο Λήψης Σημάτων της Delta Force Security διαθέτει όλες απαραίτητες υποδομές που απαιτούνται ώστε να καλύπτει αποτελεσματικά και σε “πραγματικό” χρόνο όλο το φάσμα σημάτων συναγερμού (διάρρηξης, πανικού, φωτιάς) που λαμβάνει από τα κατά τόπους εγκατεστημένα συστήματα συναγερμών στους προστατευόμενους χώρους που ελέγχει, προς όφελος πάντα της ασφάλειας των πελατών της.

Το ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό της Delta Force Security, λαμβάνοντας κάποιο σήμα συναγερμού στο Κέντρο Λήψεως Σημάτων από προστατευόμενο χώρο, είναι σε θέση να αντιληφθεί τη σοβαρότητα του κάθε σήματος και της κατάστασης και να προβεί σε άμεσες και καίριες ενέργειες, κινητοποιώντας τον μηχανισμό που προβλέπεται από τις γενικές και ειδικές οδηγίες τις εταιρίας, οι οποίες είναι ίδιες με εκείνες του προτύπου ISO.

Ανάλογα με το συμβάν, γίνεται και η ενημέρωση της Άμεσης Δράσης, της Πυροσβεστικής υπηρεσίας, των Πρώτων Βοηθειών, του συνδρομητή, του υπεύθυνου του χώρου ή των υπευθύνων που έχουν οριστεί από τον ίδιο το συνδρομητή (π.χ συγγενικά πρόσωπα, γείτονες κ.α.), του εγκαταστάτη -συντηρητή – τεχνικού του συστήματος ασφαλείας σε περιπτώσεις ανίχνευσης βλάβης ή σαμποτάζ, και άλλων, αναλόγως με το σήμα.

Εφόσον επιλέξετε την υπηρεσία της άμεσης επέμβασης της Delta Force Security, κάποιο από τα περιπολικά μας, κατάλληλα εξοπλισμένο και με ένστολο προσωπικό ασφαλείας, έρχεται στο χώρο σας άμεσα -πολλές φορές πιο γρήγορα και από τα περιπολικά της ελληνικής αστυνομίας. Το Κέντρο Λήψης Σημάτων λειτουργεί 24 ώρες 365 ημέρες το χρόνο, παρέχοντας, μεταξύ άλλων, και τηλεφωνικές οδηγίες και συμβουλές για τον χειρισμό των συστημάτων ασφαλείας προς τους συνδρομητές της, όλο το 24ωρο.

Υπηρεσία Άμεσης Επέμβασης

Night Patrol Check & Alarm Investigation

Πρόκειται για υπηρεσία της Delta Force Security, στα πλαίσια της οποίας αποστέλλεται περιπολικό όχημα του τομέα με ένστολο προσωπικό, στο συντομότερο δυνατό χρόνο, σε κάθε σήμα συναγερμού που θα ληφθεί από το σύστημα της εταιρίας ή και μετά από κλήση εξουσιοδοτημένου ατόμου, με αναγνώριση µέσω μονοσήμαντου κωδικού, καθημερινά και για όλες τις ημέρες του έτους. Τα περιπολικά οχήματα είναι κατάλληλα εξοπλισμένα και επανδρωμένα με ένστολο προσωπικό ασφαλείας και καθοδηγούνται από τον Κεντρικό Σταθµό µέσω VHF.

Στον φύλακα-οδηγό δίνονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες, όπως ζώνη και σημείο παραβίασης, ώστε να εκτελέσει ένα πλήρη και ταχύ έλεγχο στον χώρο που καλύπτεται από το διεγερθέν σύστηµα. Η άρτια εκπαίδευση του φύλακα-οδηγού, καθώς και η μεγάλη εμπειρία που έχει, τον καθιστά ικανό να αντιμετωπίσει οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει και να ανταποκριθεί αποτελεσματικά σε οποιαδήποτε περίσταση. Σε περίπτωση που διαπιστώνονται ίχνη διάρρηξης ή φθοράς, ο χώρος φρουρείται µέχρι την έλευση του υπευθύνου ή του εξουσιοδοτηµένου εκπροσώπου του, για την ασφαλή παράδοση του χώρου. Στην αντίθετη περίπτωση, μένει συµπληρωµένο από τον φύλακα-οδηγό του περιπολικού ειδικό έντυπο στο οίκηµα, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα ενηµέρωσης για το συµβάν την επόµενη ηµέρα.

Επίσης η υπηρεσία της Άμεσης Επέµβασης βοηθά τους διαχειριστές του χώρου να διενεργούν, όποτε χρειαστεί, διεξοδικούς ελέγχους στα ηλεκτρονικά συστήµατα ή την επικοινωνία με το Κ.Λ.Σ. (on-off), ώστε να διαπιστώνεται µε ασφάλεια η αιτία για την οποία ενεργοποιήθηκε το σύστηµα συναγερµού τους. Στην παραπάνω υπηρεσία, υπάρχει και η δυνατότητα ηλεκτρονικής καταγραφής της επίσκεψης, εφόσον ζητηθεί από τον πελάτη.

Προσωπική Ασφάλεια και Συνοδεία (VIP)

Οι ειδικοί φρουροί ασφαλείας προσώπων υψηλού κινδύνου της Delta Force Security είναι όλοι επιλεγμένοι και πιστοποιημένοι με αυστηρά κριτήρια και έμπειροι στον τομέα της συνοδείας και φύλαξης VIP προσώπων. Πρόκειται για άτομα προερχόμενα από σώματα ασφαλείας όπως το Λιμενικό και τα Ο.Υ.Κ., με διαρκή εκπαίδευση κατά τα διεθνή πρότυπα σε όλους τους τομείς της αρμοδιότητας τους, με πλήρη κατάρτιση σε πολεμικές τέχνες, όπλα και εκρηκτικά, πρώτες βοήθειες, και διαχείριση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, ικανά να προστατεύσουν με απολυτή επιτυχία οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο υψηλής σπουδαιότητας.

Όλες οι μεταφορές των πελατών μας γίνεται με τα εξειδικευμένα VIP αεροσκάφη και οχήματα της Delta Force Security, εντός και εκτός των ελληνικών συνόρων, με απόλυτη ασφάλεια, σιγουριά, διακριτικότητα και κορυφαίο επαγγελματισμό.

Μεταφορά Πολύτιμων Αντικειμένων και Προσώπων

Η Delta Force Security αναλαμβάνει την απόλυτα ασφαλή και έγκαιρη μεταφορά πολύτιμων αντικειμένων και προσώπων σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό, τόσο οδικώς όσο και αεροπορικώς, όπου γίνεται αερομεταφορά με έμπειρους πιλότους της ίδιας της εταιρείας, με εχεμύθεια και διακριτικότητα. Για τη διασφάλιση του υψηλού επιπέδου προστασίας, η μεταφορά οδικώς πραγματοποιείται με ειδικά οχήματα και εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό ασφαλείας απολύτου εμπιστοσύνης.

Πριν από οποιαδήποτε μεταφορά, καταστρώνεται σχέδιο από έμπειρα στελέχη για την χάραξη της πιο σύντομης και ασφαλούς διαδρομής, ώστε να αποτραπούν όλοι οι πιθανοί κίνδυνοι.

Αεροχρηματοαποστολές

Η Delta Force Security παρέχει τη δυνατότητα ασφαλούς μεταφοράς χρημάτων τραπεζικών ή ιδιωτικών οργανισμών από αέρα.
Με συνεργαζόμενο στόλο αεροσκαφών σε δίκτυο που καλύπτει όλη την Ελλάδα και συγκεκριμένους προορισμούς στο εξωτερικό, η εταιρία εγγυάται την ασφαλή και άμεση μεταφορά χρημάτων και πολύτιμων αντικειμένων.

Σοβαρότατο πλεονέκτημα για τους πελάτες μας αποτελεί η ταχύτατη διεκπεραίωση των χρηματαποστολών, στον ελάχιστο απαιτούμενο χρόνο, σε σύγκριση με τις παραδοσιακές οδικές χρηματαποστολές. Για παράδειγμα, μια παράδοση χρημάτων στην Κρήτη που απαιτούσε τουλάχιστον δύο ημέρες, πραγματοποιείται με το δίκτυο αερομεταφοράς της Delta Force Security σε λιγότερο από τέσσερις ώρες, με το ίδιο σχεδόν κόστος.

Ηλεκτρονικά Συστήματα Ασφαλείας

• Συστήματα Συναγερμού –Ανιχνευτές
• Κλειστά Κυκλώματα Τηλεόρασης (CCTV)
• Ενοποιημένα συστήματα ασφαλείας
• Περιμετρική προστασία
• Σύστημα ελέγχου πρόσβασης
• Συστήματα παγίδευσης και ελέγχου εμπορευμάτων
• Θυροτηλεοράσεις
• Συστήματα Πυρανίχνευσης
• Κλειστά κυκλώματα καμερών
• Δορυφορικά Συστήματα ασφαλείας για εντοπισμό οχημάτων και μηχανών
• Προσωπικός Συναγερμός με εντοπισμό θέσης από δορυφόρο (κουμπί πανικού) επαναστατικό προϊόν-δείτε λεπτομέρειες εδώ
• Πυροπροστασία & ανίχνευση αερίων
• Μελέτες ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας

Φύλαξη Ξένων Αποστολών Διπλωματικού Σώματος

Η εταιρία Delta Force Security έχει πλέον ταυτιστεί με την αποτελεσματική φύλαξη Διπλωματικών Αποστολών. Δεν είναι τυχαίο που ο μεγαλύτερος όγκος διπλωματικών αποστολών κατά την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 εμπιστεύτηκε την ασφάλεια του στην εταιρία.

Η Delta Force Security διαθέτει ειδικά επιλεγμένο και εκπαιδευμένο προσωπικό για την φύλαξη διπλωματών και των οικογενειών τους, ενώ αναλαμβάνει με απόλυτη υπευθυνότητα τη φύλαξη εγκαταστάσεων υψηλού κινδύνου, μεταξύ των οποίων Δημόσιοι Οργανισμοί, τράπεζες, εταιρίες πετρελαιοειδών, φυσικού αερίου και ξενοδοχεία, αλλά και πολιτικές ή κομματικές συγκεντρώσεις, πολιτικο-κοινωνικές αναταραχές, τρομοκρατικές ενέργειες, κλπ…

Επιστημονικά καταρτισμένο προσωπικό αναλαμβάνει την συμβουλευτική κατάρτιση σχεδίων ασφάλειας, με στόχο την αύξηση των υφιστάμενων μέτρων ασφάλειας και μείωση της επικινδυνότητας στους προαναφαρθέντες χώρους, ενώ για τις συγκεκριμένες φυλάξεις διατίθεται ειδικά καταρτισμένο και εκπαιδευμένο προσωπικό.