Η Εταιρία μας

 

Delta Force ιδρύθηκε το 1991 και ως σήμερα κατέχει ηγετική θέση στις υπηρεσίες φύλαξης και ασφάλειας ,προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικότητα σε αυτούς τους τομείς. Βασικό της πλεονέκτημα αποτελούν οι υψηλές προδιαγραφές των υπηρεσιών της ,η πολυετής εμπειρία στο χώρο της ασφάλειας και η διαρκής εκπαίδευση και κατάρτιση του προσωπικού της.

Η βαρύτητα του ονόματος της Εταιρίας  αλλά και η αξιοπιστία της παροχής των uπηρεσιών της  ,σε όλους τους τομείς ,την καθιέρωσαν μέσα στις καλύτερες και πιό αξιόπιστες εταιρείες στόν  ελληνικό και Διεθνή χώρο.H DeltaForce έχει την δυνατότητα να ικανοποιήσει κάθε απαίτηση των πελατών της χρησιμοποιώντας  Διεθνές  ‘‘knowhow’’  σε ‘‘advance ΄΄ τεχνολογικό  και ανθρώπινο δυναμικό που ανταποκρίνονται  στις  απαιτήσεις  των καιρών. Η επιλογή του προσωπικό της  γίνεται με πολύ αυστηρά  ποιοτικά κριτήρια ,ώστε να παρέχει πάντα ασφάλεια και προστασία υψηλού επιπέδου και να δημιουργεί πάντα  στους πελάτες της υψηλό αίσθημα ασφάλειας και σιγουριάς .