Εκπαίδευση

 

Κέντρο Εκπαίδευσης Προσωπικού Ασφαλείας όλων των βαθμίδων

Το προσωπικό ασφαλείας της εταιρίας μας εκπαιδεύεται με συνεχή σεμινάρια ανά ειδικότητα στο εκπαιδευτικό κέντρο Delta Force Security Training Center, με σκοπό τη διατήρηση υψηλών προδιαγραφών, τόσο στο Γενικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης, όσο και στις ιδιαιτερότητες του κάθε τομέα δράσης.
Η κατωτέρω εκπαίδευσης είναι προαπαιτούμενο ανά ειδικότητα για όλο ανεξαιρέτως το προσωπικό στο εκπαιδευτικό μας κέντρο:

DELTA FORCE INTERNATIONAL TRAINING CENTER
• ΒΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
• ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
• ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ
• ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
• ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
• ON THE JOB TRAINING (ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ)
• ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ-VIP
• ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ
• ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΜΗΜΑΤΑ
1) Φυλάκων
2) Αρχιφυλάκων
3) Εποπτών
4) Managers Ασφαλείας
5) Τεχνικών Συστημάτων Ασφαλείας
6) Πωλητών
7) Οδηγών Patrols
8) Οδηγών Θωρακισμένων Οχημάτων
9) Προσωπικού Ασφαλείας Αεροπορικών Οργανισμών
10) Προσωπικού Ασφαλείας Ναυτιλιακών Εταιριών
11) Σωματοφυλάκων
12) Προσωπικού Ασφάλειας ξενοδοχειακών επιχειρήσεων
13) Αξιωματούχων Ασφάλειας επιχειρήσεων
14) VIP Security Agents
15) Προσωπικού Ασφάλειας Τραπεζών
16) Προσωπικού Ασφάλειας εγκαταστάσεων Υψηλού κινδύνου.
17) Προσωπικού Ασφάλειας Σχολείων
18) Αυτοάμυνας και άοπλης αντιμετώπισης επικίνδυνων καταστάσεων.
19) Wado Ryu τακτικές αντιμετώπισης κινδύνων
20) Κανόνες χρήσης και εκπαίδευση οπλών
(ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΜΕΣΩ ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΟΜΙΛΟΥ)

Για όλες τις εκπαιδεύσεις υπάρχει δυνατότητα πιστοποίησης σύμφωνα με την ΚΥΑ 4892\1\76-Γ και μετεκπαίδευσης στο εξωτερικό σε advance επίπεδο.