Ανώνυμοι Ερευνητές

 

Είμαστε μια ομάδα ερευνών με ειδίκευση στις εμπορικές και ιδιωτικές υποθέσεις.

Η δεινότητα μας βασίζεται κυρίως στο γεγονός ότι όλοι μας έχουμε εμπειρία στους τομείς της ερευνητικής δημοσιογραφίας και της οικονομικής ανάλυσης.

AIS-338

Το υπόβαθρο αυτό μας έχει εφοδιάσει με ένα εκτενές δίκτυο αξιόπιστων πηγών, με μεγάλες δυνατότητες προσπέλασης στα υψηλότερα επίπεδα.

Συγκεκριμένα, δραστηριοποιούμαστε σε επιχειρηματικές, εμπορικές και ιδιωτικές έρευνες, αναζητήσεις σε δημόσια αρχεία (τοπικός Τύπος και internet), δημιουργία εταιρικών και προσωπικών προφίλ, νομικο-οικονομικό έλεγχο, ιατροδικαστικές έρευνες και διερεύνηση απάτης, δικηγορική υποστήριξη σε αγωγές, κτλ.
Σε επίπεδο προσωπικών υποθέσεων, ασχολούμαστε με την ανίχνευση προσώπων και περιουσιακών στοιχείων, παρακολουθήσεις, αστικές και ιδιωτικές διαμάχες, συζυγικές και οικογενειακές υποθέσεις, κτλ.

Στην Ελλάδα, η ομάδα μας έχει συνεργαστεί με επιχειρήσεις και εταιρίες ερευνών σε σταθερή βάση. Στους τρέχοντες πελάτες μας περιλαμβάνονται μερικές από τις μεγαλύτερες διεθνείς εταιρίες στο χώρο των επιχειρηματικών ερευνών, καθώς και μικρότερες επιχειρήσεις και ιδιώτες.

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

 • Επιχειρηματικές έρευνες
 • Ιδιωτικές και οικογενειακές έρευνες
 • Διερεύνηση αξιώσεων προς ασφαλιστική αποζημίωση
 • Διερεύνηση δηλώσεων ζημιών και τραυματισμών
 • Έρευνες για προσωπικές σχέσεις
 • Διερεύνηση κλοπής πνευματικής περιουσίας
 • Εξακρίβωση περιουσιακών στοιχείων, νομικο-οικονομικός έλεγχος, σύσταση προφίλ
 • Διερεύνηση εταιρικών συνεργασιών και συγχωνεύσεων
 • Έλεγχοι ασφαλείας, σχεδιασμός μέτρων ασφαλείας, εταιρική ασφάλεια
 • Προστασία περιουσιακών στοιχείων
 • Οικογενειακή / οικιακή ασφάλεια και προστασία
 • Εταιρικές προβλέψεις
 • Προσωπική ασφάλεια και συνοδεία
 • Αναζήτηση χαμένων προσώπων, οφειλετών, έλεγχος εργαζομένων

 

Αν σας ενδιαφέρει το ενδεχόμενο συνεργασίας, επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε την υπόθεσή σας περαιτέρω.