Ανθρώπινο Δυναμικό

 

Επιλογή και εκπαίδευση του Προσωπικού Ασφαλείας

Το Προσωπικό Ασφαλείας της Delta Force Security, είναι ειδικά και προσεκτικά επιλεγμένο από τα αρμόδια στελέχη της εταιρείας μας με τα αυστηρότερα κριτήρια της αγοράς, ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των καιρών. Εκπαιδεύεται με συνεχή σεμινάρια ανά ειδικότητα στο Εκπαιδευτικό Κέντρο μας , με σκοπό τη διατήρηση υψηλών προδιαγραφών, τόσο στο Γενικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης, όσο και στις ιδιαιτερότητες του τομέα δράσης του από την Διεύθυνση Ασφαλείας της Εταιρείας μας.
Απολύτου εμπιστοσύνης και εχεμύθειας, το Προσωπικό Ασφαλείας της Delta Force Security διαθέτει υψηλό δείκτη μονιμότητας και λευκό ποινικό μητρώο, προσκόμιση του οποίου ζητείται από την εταιρία ανά έξι (6) μήνες.
Η Delta Force Security χρησιμοποιεί μόνο Έλληνες πολίτες με εργασιακή εμπειρία, οι οποίοι στην πλειοψηφίας τους είναι απόφοιτοι Λυκείου και γνώστες τουλάχιστον Αγγλικών ή άλλης γλώσσας.